GROENE STROOM VOOR EN DOOR DE INWONERS VAN VOORNE-PUTTEN
/

 

 

Projecten in voorbereiding : 

Binnenkort verschijnt er een aantal projecten op deze pagina van VPE. Er wordt aan het verdienmodel van afnemers van stroom en leveranciers van stroom gewerkt. 

Zonnepanelen op andermans dak :

 

Voorne-Putten Energie is op zoek naar lege daken op Voorne-Putten:

 

Waarom is Voorne-Putten Energie nu dan wel op zoek naar lege daken, zult u wellicht denken?

De leden van de coöperatieve vereniging ziet vele daken leeg, waarop wel heel wat zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. De coöperatie (kortweg genoemd VPE)  is op 20 oktober 2017 opgericht., om de toepassing van duurzame energie op het eiland te willen bevorderen. Van onze leden, weten we van de onderstaande problemen, te weten :

Probleem 1 :

Er zijn organisaties op het eiland die beschikken over een gebouw met lege daken en vinden duurzaamheid wel van belang. Aan organisaties moet u denken aan woningcorporaties, VVE's, scholen en bedrijven. De beheerders van dergelijk gebouwen willen vaak wel verduurzamen. Echter het ontbreekt hen helaas aan voldoende financiële middelen om het gehele dak te voorzien van zonnepanelen.  

Probleem 2 :

 Een ander probleem doet zich voor. De bewoners als gehele groep,  rondom het bovengenoemde gebouw, die wel over voldoende spaargeld beschikken, maar helaas zelf niet over een eigen dak.  De bewoners ontvangen over hun (spaar)geld nu een rentevergoeding van hun bank, die de inflatie niet eens dekt. De bewoners zien hun appeltje voor de dorst , steeds meer in waarde dalen. 

Als de twee bovengenoemde problemen bij elkaar gevoegd  worden, is er een oplossing voor handen. De coöperatie VPE kan voor beide bovengenoemde probleemsituaties een handreiking aan bieden. Voor de ontbrekende schakel in de keten kan VPE een rol spelen.  De leden van de coöperatie Voorne-Putten Energie hebben zich laten inspireren bij de bestaande coöperatie uit de buurt.  

De oplossing :

Bewoners die niet over een eigen dak beschikken, kunnen één of meerdere zonnepanelen kopen en die plaatsen op daken die nu niet bedekt zijn met zonnepanelen. De bewoners besparen, in 15 jaar tijd, geld door middel van het geplaatste zonnepaneel. De bewoners kunnen dat op hun eigen energie nota terugvinden. De coöperatie PVE draagt er zorg voor het opstellen van contracten van de deelnemers, verzekeringen, onderhoud en de gehele administratie. Het energie bedrijf Qurrent (sponsor van Feyenoord) maakt het nu al mogelijk. De grote energiebedrijven hebben nu nog koudwatervrees. Wellicht komen de grote energiebedrijfven later met dergelijke diensten.  Als PVE willen we beide problemen met elkaar in verbinding brengen.

Bent u beheerder van een dergelijk bovengenoemd gebouw?

Dat kunnen woningcorporaties, scholen en bedrijven zijn.

Wilt u meer weten?

Laat het ons dan weten :   contact@voorneputtenenergie.nl 

Eén voorbeeld :

Dit project is voor bewoners die niet over een eigen dak beschikken, zoals appartementenbewoners. Eengezinswoningen beschikken daarentegen wel over een eigen dak.  De bewoners van appartementen beschikken wel over een gemeenschappelijk dak. Te weten het dak van de bovenste verdieping. Stelt u zich eens voor dat u in op de eerste verdieping een appartementengebouw woont, met 3 verdiepingen. En elke verdieping telt 8 appartementen. Op  het dak van dit voorbeeld van 24 appartementengebouw (3 verdiepingen met 8 appartementen per verdieping) kunner op het dak er bijvoorbeeld 192 zonnepanelen geplaatst worden.  Als de 192 zonnepanelen verdeeld zouden worden over alle bewoners van het wooncomplex, komt dat neer op 8 zonnepanelen per appartement.  Theoretisch kan per appartement er dus 8 zonnepanelen met een kabel verbinden (naar de groepenkast) in de meterkast naar elk appartement afzonderlijk 

Wat in theorie kan het, is echter volgens de Normen niet toegestaan. En die Normen zijn er ook niet voor niets! Die normen zijn er om de veiligheid van de gebruikers, van elektrissche stroom, te kunnen waarborgen.   

De oplossing :

Het zonnepaneelsysteem met 192 zonnepanelen, wordt in de administratie in 192 stukken geknipt. Een dergelijke regeling heeft de poostcoderoos regeling. De postcoderegeling biedt echter wel een oplossing voor de bewoners van de appartementen.  De bewoners hoeven zelfs niet ééns in hetzelfde gebouw te wonen. Sterker nog, u mag dan zelfs in een aangrenzende wijk wonen.

Momenteel is Voorne-Putten Energie in gesprek met de beheerders van dergelijke gebouwen. Dat kunnen zowel woningcorporaties zijn als Vereniging van Eigenaren (VVE). Als een dergelijk gebouw in het centrum van Spijkenisse (met postcode 3201) staat, kunnen er zelfs bewoners van aangrenzende wijken zoals Maaswijk, Groenenwoud, Schenkel, Noord, Sterrenwijk ook een zonnepaneel kopen en profijt trekken van een 'zonnepaneel op een andermans dak'. De overheid heeft dit via belastingdienst geregeld. De belastingdienst maakt het mogelijk om 15 jaar het belastingvoordeel te behouden. 

Het hoeft niet per se een woongebouw te zijn. Het zonnepaneelsysteem kan zelfs op een school (met veel platte daken), bouwmartkt, het ziekenhuis of een weiland geplaatst worden. 

Het is ons wel duidelijk dat er hier een behoefte aan bestaat. Sinds de persbijeenkomst in het oude stadhuis van Brielle is het bezoekers aantallen van onze site verdubbeld.