SAMEN OP WEG NAAR
NAAR DUURZAAMHEID

 

Onze projecten :

Warmtescan van uw woning vertelt u waar u de energie lekken zitten van uw woning.

Een ander project is het burgerwindmolen in eigen beheer. Met dit project willen we geld in zamelen voor de aanschaf en exploitatie van een windmolen.  Daarnaast broeden we nog op plannen die met duurzame energie op ons eiland kunnen bevorderen. Een mooi inspirerend voorbeeld is blijstroom  in Rotterdam.

 

Nog een mooi project hebben we gezien in de gemeente Haarlemmermeer. In deze gemeente wordt er een buurtbatterij geëxploiteerd.

Naast de lasten ook de lusten :

 

Vlakbij Geervliet en Heenvliet zijn er in 2013 windmolens geplaatst zonder dan er met de omliggende bewoners (buren) is gecommnuniceerd. Dat is op zijn zachts gezegd niet fraai. Daarom is het beter om heel goed met de inwoners van onze gemeente te communiceren.  Nu is er een projectontwikkelaar uit de lucht komen vallen en de relatie met de buren is al verstoord. Als u in een wijk gaat wonen, dan is het toch ook logisch dat u zich eerst  aan uw nieuwe buren gaat voorstellen? Waarom heeft het bedrijf XLwind zich zelf niet voorgesteld aan de huidige buren. Dat had de directeur van XLwind toch ook kunnen doen? 

Op de pof leven (lenen kost  nog steeds geld) :

Zoals iedereen wel weet, hanteert alle landen in de EU de maximale begrotingstekort an 3%. Elk land maakt ieder  jaar een begroting dat sluitend is. Waarom hanteert men in alle landen in de Europese Unis geen 0% begrotingstekort? U kunt als inwoner toch ook niet ieder jaar begrotingstekort hebben van 3%. Dit kom omdat politici aan hun kiezers, direct na de verkiezingen laten zien dat het goed of nog beter gaat met hun kiezerss.

Door de begrotingen op 103% te zetten, heeft de minister van Fianciën 3% meer te besteden. In de afgelopen 20 jaar werd er economisch gezien uitgegaan van een (bruto) begrotingstekort van 3%. Dit kon in die tijd ook, omdat de infaltie in datzelfde jaar ook rond de 2%  schommelde. De staatschuld nam door de geldontwaardering (inflatie) in feite ook met 2% af. Netto gezien liep de staatschuld (3-2) dan maar met 1% op. 

Het is ook niet wenselijk om ieder jaar de belastingen te gaan wijzigen (lees verhogen). Want elke wijziging brengt publicatie en dus publicatiekosten met zich mee.  

Momenteel wordt er door de ECB (Europese Centrale Bank) obligaties van landen en bedrijven opgekocht. Door het opkopen van obligaties wordt de inflatie (kunstmatig) al enkele jaren rond de 0% gehouden. De europese staatschuld (niet de Nederlandse staatschuld) loopt dus nu nog sneller op. Het is de vraag of de 3% begrotingstekort nog wel gehanteerd kan worden. De staatschuld wat oploopt is de rekening doorschuiven naar de generatie na ons. De belastingdruk zal voor onze kinderen alleen maar toenemen. Daarom is het niet wenselijk om een begrotingstekort van 3% maar lager. Iedereen kent wel de slogan van de overheid ''lenen kost geld.' Op de pof leven is gewoon niet gezond. 

Daarnaast is in sommige gemeenten ook sprake van bevolkingskrinp met als gevolg dat de lasten steeds hoger voor de inwoners die er dan nog blijven wonen. 

 

Daarom zullen bewoners zelf het heft in eigen handen moeten nemen.Want we willen toch niet in hetzelfde Griekse schuitje zitten, en dat de (toekomstige) schuldeisers bepalen wat u moet als schuldeigenaar moet gaan doen?