GROENE STROOM VOOR EN DOOR DE INWONERS VAN VOORNE-PUTTEN
/

 

 

De Coöperatie wil nu zoveel mogelijk leden werven. Naast personen kunnen ook bedrijven, verenigingen of scholen lid worden


Op de éérste Algemene Leden vergadering (ALV) van 17 oktober 2018 j.l. hebben de leden het besluit genomen en de Contributie op  € 20,- per kalenderjaar vastgesteld.