SAMEN OP WEG NAAR
NAAR DUURZAAMHEID

De Coöperatie wil nu zoveel mogelijk leden weven. Naast personen kunnen ook bedrijven, verenigingen of scholen lid worden


Contributie is € 10,- per kalenderjaar en

éémalig een entreegeld van € 100,- om de coöperatie te kunnen laten functioneren. Op de algemene leden vergadering (ALV) van Voorne-Putten Energie zal worden vastgesteld, hoe hoog het rentevergoeding zal zijn, over het gestorte entreegeld (of meer) van de leden.