GROENE STROOM VOOR EN DOOR DE INWONERS VAN VOORNE-PUTTEN
/

 

 

Lidmaatschap of donateurschap? 

 

U kunt op 3 manieren verbonden zijn met onze coöperatie, te weten:

  1. Als ondersteunden lid,
  2. Als kapitaal lid,
  3. Als donateur.

De eerste 2 mogelijkheden (leden) hebben stemrecht 
op de algemene lednnvergadering (ALV). Donateurs 
zijn ook welkom op de algemene ledenvergadering, 
maar hebben geen stemrecht.

Indien u als donateur een bijdrage wilt overmaken, dan kan dat op rekening :

NL65 RABO 0325 0814 84. op naam van 
Coöperatieve vereniging Voorne-Puttten Energie U.A. Het adres van het secretariaat kunt u vinden op de  contactpagina. 

Het handelsregister van de Coöperatie is : 6988 6318.