SAMEN OP WEG NAAR
NAAR DUURZAAMHEID

Voordelen van lidmaatschap VPE

Met deelname aan de Coöperatie VPE kunnen leden deel-nemen in de eigen wijk maar ook op andere lokaties op Voorne-Putten. Projecten bestaan voornamelijk uit het plaatsen van zonne-panelen op scholen, woningen, bedrijven en andere gebouwen. Dus ook als je dak niet geschikt is voor zonnepanelen kan je deelnemen.

De opbrengsten komen ten goede aan de leden van de Coörperatie, nieuwe energieprojecten en de gemeen-schap. Als de Coörperatie genoeg leden heeft kunnen er ook projecten worden op gezet met bijvoorbeeld aardwarmte of windenergie. 

Daarnaast kun je je als lid aanmelden voor een woning-check, waarbij gekeken wordt hoe je jouw huis beter kan isoleren.