GROENE STROOM VOOR EN DOOR DE INWONERS VAN VOORNE-PUTTEN
/

 

 

Donateurs : 

Donateurs die geen lid willen worden maar wel de doelstellingen van de coöperatieve vereinging Voorne-Putten Energie willen steunen, kunnen een bijdrage geven. Donateurs hebben geen stemrecht, maar worden wel uitgenodigd op de algemene vergadering (ALV) van de coöperatie. Uw bijdrage kunt u overmaken op het onderstaande bankrekeningnummer 

NL65 RABO 0325 0814 84.