GROENE STROOM VOOR EN DOOR DE INWONERS VAN VOORNE-PUTTEN
/

 

 

MISSIE & VISIE

Missie: Waar staan we voor.

COÖPERATIEVE VERENIGING VOORNE-PUTTEN ENERGIE U.A. (VPE) voelt zich (mede) verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. Vanuit de participatiegedachte dat een volwassen democratische samenleving burgers betrekt bij veranderingen in hun leefomgeving neemt VPE mede verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze leefomgeving waarbij duurzaamheid en milieu belangrijke waarden zijn. VPE streeft duurzaamheid na tegen zo laag mogelijke kosten voor de burgers van Voorne-Putten in een betrouwbare, realistische en intensieve samenwerking met medeburgers, gemeentelijke en provinciale overheden, politieke partijen, energieleveranciers en projectontwikkelaars. VPE volgt de door de overheid gestelde doelstellingen op het gebied van opwekking van duurzame energie en verantwoord energieverbruik. 

Visie: Waar gaan we voor

Voor ons en onze kinderen is gedurende de komende decennia de overgang van het gebruik van kolen en gas naar bronnen van duurzame energie van groot belang. VPE kiest primair voor besparing op het energieverbruik in woningen en zon- en windenergie als vliegwiel voor verdere duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Voor de verdere toekomst houdt VPE andere technologische opties open zoals aardwarmte, restwarmte en biomassa. 

VPE wil daartoe betrokken worden bij voorbereiding en uitvoering van projecten betreffende energie-transitie en verduurzaming. VPE streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak om de doelstelling te bereiken.

Het doel van VPE is om vanuit de inwoners en bedrijven op Voorne- Putten een ontwikkeling op gang te brengen, die een bijdrage zal leveren aan een volledig op duurzame bronnen gebaseerde samenleving op Voorne Putten in 2040, zoals aangegeven in de Routekaart 2040 van de gezamenlijke gemeenten.

Terug naar de home pagina?