GROENE STROOM VOOR EN DOOR DE INWONERS VAN VOORNE-PUTTEN
/

 

 

3.  Zonneparken

Voor de energietransitie, van de door aardgas en olie opgewekte energie naar hernieuwbare energie uit zon en wind, zijn zonnepanelen op daken onvoldoende. Daarom worden er ook op land grote zonneparken aangelegd. In deze parken zijn duizenden zonnepanelen opgesteld. Dit soort parken zijn miljoenen investeringen en worden door professionele projectontwikkelaars gerealiseerd in weiden, op akkerland, braakliggende grond, op dijktaluds, etc.

Omdat dit soort parken invloed heeft op de leefomgeving van de omwonenden wordt door de overheid participatie van omwonenden in zo’n park aanbevolen.

Die participatie kan op de volgende manieren: