GROENE STROOM VOOR EN DOOR DE INWONERS VAN VOORNE-PUTTEN
/

 

 

Persbijeenkomst 14 december 2017:

Op 14 december 2017 is er door Voorne-Putten Energie (VPE) is er persbijeenkomst aan de Markt in Brielle gehouden. Op deze winterse dag vertelden er 3 leden van VPE hun Visie rondom de transitie van energie dat de komende tijd gaat geschieden. Hieronder kunt u lezen (schuischrift) wat Frans Meijdam (voorzitter van VPE) heeft uitgeproken.

 

Je kan een klimaatakkoord sluiten met politici, milieuorganisaties, en industrie. Maar zonder de steun en veranderingsbereidheid van de bevolking komt er niets van de grond. Voor de burgers moet het aantrekkelijk zijn om b.v. zonnepanelen aan te schaffen, energie te besparen, elektrisch te gaan rijden. Daarom is de toekomst aan de doeners. 

Tww projecten die ons leren dat een verduurzaming, de energie transistie

Mijn naam is Frans Meijdam, een initiatiefnemer en voorzitter van VPE. Enige tijd geleden was er rumoer in de regio. Rumoer vanwege de provinciale windplannen en twee knullige windprojecten, in Korendijk en bij het Hartelkanaal. Twwe projecten die ons leren dat een verduurzaming, de  energietransitie van koolwaterstoffen naar zon en wind, niet zonder draagvlak en directe medewerking van de omwonenden kan.

Projecten elders in het land, met een coöperatieve aanpak en met vroegtijdige informatie en medewerking van omwonenden, wel succesvol zijn.

De hedendaagse ontwikkeling van energie coöperaties, post naadloos in de maatschappelijke ontwikkeling naar kleinschaligheid, het heft in eigen handen nemen en persoonlijke betrokkenheid. Dit als reactie op  winstmaximalisatie, een terugtrekkende overheid en het grootschaligheidsstreven van de afgelopen jaren. In deze context blijkt een coöperatieve vereniging geëigende organisatievorm. Mede-eigenaarschap en zeggenschap over energie en de opbrengsten uit energieopwekking en energiebesparingen worden lokaal gehouden voor de leden en de gemeenschap. Geld is een middel en geen doel.

In mei 2017 vonden twee energie-initiatieven elkaar, één in Westvoorne, met het accent op energiebesparing, warmte en zon, en  één in Nissewaard, met het accent op energieopwekking door wind en zon. Ze besloten samen in regionaal verband door te gaan. Deze regionale aanpak sluit aan bij het regionale duurzaamheidsbeleid  (Routekaart 2040)  van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Op 20 oktober 2017 is Voorne-Putten Energie opgericht. 

De energietransitie is de geitenwollen sokken tijd ruim gepasseerd. De tijd van rapporten produceren is voorbij, het is tijd voor een consistent uitvoerend beleid. We stappen af van kolen, olie en aardgas, niet omdat ze schaars zijn, maar omdat er betere energiebronnen zijn. Vraag maar aan uw kinderen en kleinkinderen! Een transitie is geen piece of cake en vraagt investeringen van ons allen. De kost gaat voor de baat. Het is een boeiende uitdaging, denk maar eens aan de uitfasering van het aardgas in de komende 20 jaar. Uiteindelijk is iedereen beter af. Het is nu tijd wakker te worden en om te handelen. 

Geen woorden maar daden.