Coöperatie

Voorne-Putten Energie    U.A. (VPE)

Over ons :

Wij zijn inwoners van het eiland Voorne-Putten en willen meer duurzaamheid in de gemeenten op ons eilnad. Wij kunnen van elkaar leren. Het ontbeert sommige inwoners aan informatie. Samen met andere duurzamen ambasadeurs willen we onze kennis graag delen en verdiepen met andere inwoners van onze gemeente. Als U uw kennis op het gebied van duurzaamheid met ons wilt delen (of ontbreekt aan kennis), dan horen we dat graag. We stellen voor geïntereseerden graag onze woningen open om de nodige beren op de weg te verwijderen.   

 

Voorlopig Bestuur :

 

 
 

Functie in Voorne-Putten Energie U.A.(VPE)

Voornaam

Achternaam

Sinds

Voorzitter

Frans

Meijdam

20-10-2017

Secretaris

Klaas

Ploeger

20-10-2017

Penningmeester

Dick

Bierman

20-10-2017

Webmaster

Fred

Ritskes

20-10-2017

Bestuurslid

Ger

Groenenboom-van Tol

20-10-2017

Bestuurslid

Richard

Schuurs

20-10-2017

Bestuurslid

Ivo

Werners

20-10-2017

 

 

Deze lastige weg hebben wij al ondernomen. Belangrijk voor u te weten is dat we geheel onafhankelijk zijn. 

 

 

 

 

 

 

Ter inspiratie hieronder de ervaringen van een lid van onze coöperatie : 

Een persoonlijke ervaring van Fred met het besparen van energiekosten en tegelijk duurzaamheid zijn. 

Gemiddeld betaald per jaar een huishouden ruim € 2.000,- aan energiekosten. Volgens het SCP hebben vele huishoudens moeite om deze flinke kostenpost te kunnen betalen. Het is niet voor niets dat de energierekeing het eerste wordt betaald. Want niemand wilt het meemaken dat het gas en licht wordt afgesneden. Als duurzaamheid in de media een item wordt, dan hoor Fred dat het in de papieren loopt (tienduizenden euro's).Voor mensen met schulden of net een hypotheek heeft genomen, vallen bijna flauw van de kostprijs van de gehele installatie. Dan is het toch niet gek, dat er mensen afhaken. Vele gezinnen weten niet dat de energiekosten vele malen lager kunnen uitpakken. Alleen vele huishoudens nemen de tijd niet om de materie te besuderen, terwijl iedere maand van hun rekening wordt afgeschreven. Hij zegt gekscherend: "Iedere maand maak ik het over aan mijn eigen energiebedrijf." talld aan het energiebedrijf. ,

Wanneer men wel de tijd geef, kan het kwartje wel zien vallen. Ook voor bewoners zonder eigen dak (zowel huur als koop appartementen) kunnen op een goedkope wijze duurzame energie opwekken. Een voorbeeld hiervan is blijstroom uit Rotterdam.

Moeten de duurzame investeringen dan allemaal in één keer uitgevoerd worden? Of kan het ook in delen?

 

Zo vertelt Fred zijn ervaring met het duurzaam maken van zijn jaren 80 woning. Zo is Fred in 2003 begonnen met het aanleggen van 16 zonnepanelen, met een oppervlakte van nog geen vierkante meter, per paneel. Met deze zonnepanelen en uit 2003 viel de jaarlijkse energienota een kleine €350,- lager uit. Zijn elektrarekening werd gehalveerd. bedroeg  Met het uitgespaarde energiekosten werd een spaarpotje gevormd, om eventueel een defect geraakte omvormer te kunnen vervangen. Op de omvormers uit 2003 werd een garantie gegeven van maar  slechts 6 jaar. Deze oude omvormers doen het na 14 jaar nog steeds prima. Omdat de omvormers nog redelijk doen zijnd e panelen verplaatst naar een minder zonnige dak. Op die vrijgekomen plek kwam in het zelfde jaar er negen wat grotere zonnepanelen bij (met een oppervlakte van ruim dan 1,65 vierkante meter). Met de jaarnota van 2014 zag hij dat er niet meer voor de elektrarekening betaald hoeft te worden. Er was zelfs 600 kWh meer geproduceerd dan wat hij in totaal aan elektriciteit verbruikte. Men spreekt in dit geval van overgesaldeerd zijn. De gasrekening is het enigie wat Fred nu nog moet betalen. Zijn gasrekening bedragt nu nog geen € 500,- per jaar. Dit jaar (juni 2017) heeft hij weer zonnepanelen gekocht en probeert hij de gasrekening te reduceren tot € 0,- per jaar. Zijn motivatie om de panelen in 2017 aan te kopen is, is een signaal af te gevenaan dat het moet. Want hoe meer duurzame energie er wordt opgewekt, hoe goedkoper het wordt voor de mensen die wel duurzame energie willen afnemen, maar er geen dak ervoor hebben. Een mooie bijkomstigheid hiervan (door gebrek aan afnemers)  is dat steeds meer kolencentrales stil komen te vallen. Want de kolencentrales op de maasvlakte hadden in 2012 simpelweg gezien nooit gebouwd mogen worden.