Coöperatie

Voorne-Putten Energie    U.A. (VPE)

 

 

Missie en Visie   Missie en Visie, 20171018     

 

1.   Missie

De missie van de coöperatie Voorne-Putt.De missie van de coöperatie Voorne-Putten Energie is om een bijdrage te leveren aan de duurzame energietransitie op Voorne Putten, zoals aangegeven door de landelijke en lokale duurzaamheidsdoelstellingen.

2. Visie

Een duurzame energievoorziening voor de inwoners (leden) van Voorne Putten in 2040 tegen de laagst mogelijke kosten. 3.  Doel 

Het doel van de Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A. (VPE) is om vanuit de inwoners en bedrijven op Voorne-Putten een duurzame ontwikkeling in de lokale energievoorziening op gang te brengen.

4.  Realisatie   

Het doel wordt gerealiseerd door:

• energiebesparing en het opwekken van duurzame energie; het accent ligt op beperking van het energieverbruik (isolatie) bij de woningen van leden en het inzetten van duurzaam opgewekte energie (al dan niet bij de leden opgewekt); voorts (participeren in) de realisatie van duurzame energieprojecten, zowel bij de leden als op Voorne Putten;

• optimalisatie van de energiestromen tussen de leden om zo een efficiënt gebruik te realiseren;

• actieve participatie in de duurzaamheidsdoelen van de gemeentelijke Routekaarten Duurzaam VP 2040;

• het betrekken van de inwoners van Voorne-Putten bij de energietransitie.

Uitgangspunt hierbij is tot realisatie van de energietransitie te komen in samenwerking met de gemeenten op Voorne Putten: Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.

In de energietransitie zijn maatschappelijke elementen en financiële aspecten belangrijk. Daarom kiest VPE primair voor besparing op het energieverbruik in woningen en zon- en windenergie als vliegwiel voor verdere duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Hierbij hoort het zelfstandig ontwikkelen en of exploiteren van zon- en windprojecten op Voorne-Putten of het participeren (met risico en zeggenschap) in een ontwikkeling en of exploitatie van derden. De opbrengst van de zonneprojecten en windturbines komt maximaal ten goede aan de leden en duurzame projecten in de openbare ruimte van Voorne-Putten.

VPE zal samenwerken met het gemeentelijke Energieloket (Woonwijzerwinkel).

Missie en Visie, 18 oktober 2017.