Coöperatie

Voorne-Putten Energie    U.A. (VPE)

Contact

Met het voorlopig bestuur is op 20 oktober 2017 het Coöperatieve vereniging Voorne-Putten Energie opgericht.

De voorzitter van VPE is Frans Meijdam en is per mail te bereiken. mailto:voorzitter%40voorneputtenenergie.nl?subject=contactpagina%20voorne-putten%20energie&body=Mijn%20bericht

De secretaris is Klaas Ploeger  is ook per mail te bereiken mailto:secretaris%40voorneputtenenergie.nl?subject=contactpagina&body=mijn%20bericht

 

 

Voor financiële vragen kunt u terecht bij onze penningmeester Dick Bierman mailto:penningmeester%40voorneputtenenergie.nl?subject=contactpagina&body=mijn%20bericht 

Opmerkingen en suggesties over de site kunt u tercht bij onze webmaster mailto:webmaster%40voorneputtenenergie.nl?subject=contactpagina&body=mijn%20bericht   n

Graag stelt de webmaster zijn woning open, met duurzame oplossingen die hij heeft bedacht, om zijn steentje bij te dragen aan een goed milieu, zonder comfort te hebben ingeleverd. Wilt u met ons van gedachtern wisselen? Dan kan dat.door een e-mail bericht te sturen naar het bovenstaande e-mail adres van de webmaster.

 nl

of telefonisch (tijdens kantooruren) : 0181-615922

tel : 0181-615922